Solucions als problemes de son per millorar la teva salut general

Solucions als problemes de son per millorar la teva salut general

Solucions als problemes de son per millorar la teva salut general

Entre molts problemes del son, els que més sovint arriben a consulta són els múltiples despertars durant la nit, sobretot entre les 3 i les 4 de la matinada, i la dificultat per a tornar a agafar el son; aixecar-se amb una sensació de cansament o esgotament malgrat haver dormit les hores necessàries; apretar les dents de manera inconscient en dormir; insomni, falta d’energia, esgotament i irritabilitat.

Sents que alguna d’aquestes situacions t’identifica? Si és així, continua llegint!

Soluciones a los problemas de sueño para mejorar tu salud general, geopatías y medicina integrativa

En aquest article, t'ajudarem a identificar quina pot ser la causa dels teus múltiples despertars, de l'insomni, del cansament constant; veurem com solucionar els teus problemes de son i millorar, conseqüentment, la teva salut general.

Què trobaràs en aquest article?

La importància de dormir bé: dormir tota la nit i despertar-se amb energia

Sabem que dormir és essencial per a la nostra salut i per al bon funcionament del nostre organisme. Les investigacions científiques confirmen que existeix una correlació entre descans i salut.

Durant el son, el nostre cos realitza importants funcions de reparació i manteniment de teixits, alliberament d’hormones i regulació de sistemes vitals com la memòria i el sistema immunològic.

Entre moltes altres funcions estan:

 • Alliberar hormones, com la del creixement, essencial per al creixement i la reparació dels teixits.
 • Consolidar la memòria i l’aprenentatge.
 • Eliminar deixalles i toxines acumulades durant el dia.
 • Regular l’estat d’ànim.
 • Regular els sistemes vitals com el sistema immunològic.

La falta de son de qualitat pot afectar negativament la nostra salut general i benestar, incloent-hi problemes de concentració, augment de l’estrès, alteració del nostre estat d’ànim i increment del risc a desenvolupar malalties.

Hem d’aconseguir que durant les 8 hores de descans el nostre organisme estigui en un lloc sa i protegit, així com realitzar unes rutines que beneficiïn aquest descans.

Dormir bé és fonamental per a prevenir malalties

Però com podem millorar la nostra qualitat de son?, com podem solucionar els trastorns de la son?

En primer lloc, és important saber que els nostres hàbits diaris poden afectar la qualitat del son. Des de l’elecció d’aliments fins a l’entorn en el qual dormim, hi ha molts factors que influeixen en la qualitat del nostre descans.

A més, és important tenir en compte que alguns factors externs com les geopaties i els camps electromagnètics també poden afectar la qualitat del nostre son.

Problemes de son: què pot produir l'insomni, els despertars nocturns, el bruxisme, entre altres?

Amb freqüència, els problemes de son com l’insomni, els despertars nocturns o el bruxisme no es deuen a causes mèdiques.

L’exposició a una corrent d’aigua subterrània, la presència de Wi-Fi, una mala instal·lació elèctrica, la presència d’aparells elèctrics a l’habitació, així com la contaminació ambiental en la llar, poden contribuir a aquests problemes.

Dormir en un ambient protegit i sa pot ajudar a agafar el son, millorar la qualitat de vida i prevenir futures malalties

Per tant, és important parar atenció a l’entorn del nostre dormitori i prendre mesures per a reduir l’exposició a aquestes fonts de contaminació electromagnètica i química. La medicina ambiental i la geobiologia poden ajudar.

Problemes per a dormir i relació amb la geobiologia

Què és la geobiologia i la medicina ambiental?

La geobiologia és la ciència que estudia les energies de la terra.

Quan parlem de geobiologia, ens referim a totes les alteracions del subsol, que poden ser de naturalesa geofísica o tel·lúrica, principalment produïdes pel pas de corrents d’aigua subterrànies (geopaties) o per camps geomagnètics sota l’escorça terrestre.

Aquestes radiacions naturals que provenen del subsol poden afectar la salut quan l’exposició és continuada.

La medicina ambiental és la disciplina mèdica que s’ocupa d’estudiar la interacció entre l’entorn i la salut humana. Orienta als pacients tant en, evitar les exposicions nocives, com en la curació dels efectes d’aquestes.

Què és una geopatia?

Les geopaties són alteracions del camp magnètic terrestre que poden afectar el nostre equilibri energètic i, per tant, el nostre son.

Les corrents d’aigua subterrànies, en friccionar amb la terra, generen ions d’hidrogen positius, els quals poden alterar la funció metabòlica de la glàndula pineal, encarregada de produir la melatonina, la qual cosa pot afectar la nostra salut.

La falta de producció d’aquesta hormona pot estar relacionada amb problemes de son, com l’insomni sever, i amb conseqüències negatives per a la nostra salut.

És important destacar que no totes les corrents d’aigua són nocives.

La ionització generada depèn de la profunditat i velocitat de les corrents, així com d’altres factors com la presència de falles en l’escorça terrestre.

Per exemple, les canonades d’aigua o els sòls radiants no solen generar problemes, ja que no han tingut temps d’afectar la terra i generar ionització.

Si una persona té problemes de son, insomni i descans, és important considerar si està exposada a alguna corrent d’aigua o camp electromagnètic afectant la seva qualitat del son.

Romandre de forma prolongada en el temps damunt d'una geopatia és molt nociu per a la salut, per a això és clau saber identificar on es troben els camps electromagnètics.

Des de la medicina ambiental i la geobiologia ajudem a identificar aquestes alteracions i a buscar solucions per als problemes de son, millorant la qualitat i la salut en general.

Insomnio y trastornos de sueño, cómo solucionarlos, Centre medicina biològica de barcelona

Línies de Hartmann i Curry

Les línies de Hartmann i Curry són camps geomagnètics de la terra que poden afectar la qualitat del son.

Les línies de Hartmann, conformen una malla orientada nord-sud i amb cel·les de 2 per 2,5 metres aproximadament. Les línies de Curry estan orientades nord-est/sud-est i sud-est/nord-oest, aproximadament cada 6 o 8 metres. Aquestes últimes tenen una orientació en diagonal respecte a les Hartmann.

Les zones que coincideixen amb l’encreuament de les línies de Hartmann o l’encreuament de les Curry poden tenir efectes nocius per a la salut si es roman en elles de forma prolongada.

Contaminació electromagnètica d'origen artificial

A més de les fonts de contaminació electromagnètica natural, hem de reconèixer també la contaminació electromagnètica artificial.

Els camps electromagnètics són camps que es produeixen per la presència d’objectes carregats elèctricament.

L’ésser humà ha creat la gran majoria de les fonts de radiació artificial que generen contaminació electromagnètica: smarthpones, microones, plaques d’inducció, routers (Wifi), vigila bebès, transformadors, caixes de distribució, antenes de telefonia (3G, 4G i 5G), motors, antenes de radiofreqüència, línies d’alta i baixa tensió, entre moltes altres.

En general, quan major sigui la intensitat i exposició a aquesta mena de camps, majors seran les conseqüències per a la salut.

En el present article ens volem centrar en les radiacions perjudicials per a la salut d’origen natural i com aquestes generen problemes de son, però si vols saber més sobre l’afectació de la radiació artificial, et recomanem aquest article sobre radiacions electromagnètiques i salut.

A més, és important tenir en compte els tòxics ambientals que poden estar presents en el lloc on descansem.

Com veus, el nostre treball consisteix a identificar llocs alterats i patògens, prevenir l’exposició, sobretot, en les hores de descans.

Efectes en la salut de les geopaties: com puc saber si estic dormint damunt d'un lloc patogen o alterat?

Els símptomes que s’està dormint en un lloc patogen o alterat poden ser variats.

Els més típics són:

 • Despertars nocturns, sent el més freqüent entre les tres i les quatre de la matinada, amb molta dificultat per a agafar el son de nou.
 • Insomni sever.
 • Microdespertars que interrompen el son i no permeten descansar correctament.
 • Cansament i esgotament, sent freqüent despertar-se amb molt de cansament o amb més cansament del que hi havia abans de ficar-se al llit, malgrat haver dormit les hores necessàries.
 • Bruxisme, és a dir, apretar les dents durant la nit de manera inconscient. Aquest problema pot generar una gran contractura en l’articulació temporomandibular i, en conseqüència, generar maldecaps, tinnitus (so de timbre o altres sorolls en un o en totes dues oïdes) i altres símptomes. En alguns casos, s’utilitzen plaques de descàrrega per alleugerir l’apretament de les dents, però això no resol l’arrel del problema.
 • Falta de líbido.
 • Suors nocturnes.
 • Enuresi infantil (nens que es fan pipí en el llit).
 • Acufens o xiulets nocturns (percebre un soroll a les oïdes o al cap sense que existeixi una font exterior de so).
 • Migranyes i maldecaps.
 • Somnis molt recurrents i molta agitació en el llit, sent molt freqüent en nens, el canviar d’orientació en el llit mentre es dorm.
 • Plors i múltiples despertars en nens, sense cap causa física que els justifiqui (dolor, còlics, malaltia, etc.).
 • Dormir malament i no descansar en el lloc habitual de descans i no experimentar aquesta sensació quan es canvia el lloc de descans (en estar de vacances dormint en una altra ubicació, en la segona residència, etc.).

Quan una persona no dorm bé, el sistema immunològic es veu alterat, disminuint la seva capacitat de resposta. Veient-se afectat l'eix psico-neuro-immunològic.

Quan aquest sistema no funciona correctament, som més propensos a constipar-nos amb major freqüència, patir candidiasis, inflamacions i fins i tot malalties cròniques, en casos més greus.

La falta de son també pot portar a l’aparició de malalties autoimmunes, fatiga crònica, fibromiàlgia, dolors articulars i musculars, migranyes i alteracions cardiovasculars com palpitacions i problemes de ritme cardíac, així com problemes de fertilitat.

És important parar esment a la qualitat del son per a evitar aquestes malalties.

Com diagnostiquem i tractem els efectes de l'exposició a geopaties i camps electromagnètics?

A consulta testem amb la màquina d’Electroactupuntura de Voll si el pacient està afectat per algun camp electromagnètic, tant si és d’origen natural com artificial (en el següent vídeo pots veure el procés del testeig).

En pacients que estan dormint damunt de corrents d’aigua,  camps electromagnètics generats pel subsol o per altres fonts artificials, veiem que l’energia de l’organisme és molt baixa.

El tractament principal passa per regular aquesta energia que cada vegada està més baixa, i en alguns casos està gairebé absent, amb un medicament personalitzat.

Habitualment, després del tractament, el pacient recupera l’energia i l’augmenta. Això significa que estem ajudant l’organisme a recuperar-se dels efectes produïts per l’exposició a una font nociva.

A més del tractament personalitzat, és imprescindible que la persona surti de la zona que l’està emmalaltint. En cas contrari, haurà d’estar prenent sempre aquest tipus de medicament.

Quan apareixen els problemes de son és un avís que hi ha un problema. Si no s'elimina el factor que està causant el problema, és molt freqüent que apareguin recaigudes, malgrat el tractament.

Per a evitar que els símptomes tornin a aparèixer és imprescindible un treball conjunt entre medicina integrativa i biohabitabilitat. Per això recomanem un estudi dels Camps Electromagnètics al domicili.

El resultat d’aquest estudi permet veure com protegir-se d’aquestes zones geopàtiques i altres fonts de contaminació electromagnètica, principalment en moments de descans.

És freqüent que el professional que realitza l’estudi de biohabitabilitat a l’hàbitat recomani canviar d’ubicació el llit si aquest està exposat a aquests camps nocius per a la salut, entre altres accions.

Una vegada la persona ha sortit del lloc que l’està emmalaltint i ja ha regulat l’energia del seu organisme, en consulta testem quins productes l’ajudaran a reforçar i millorar el sistema immunològic segons les seves característiques.

Cal destacar que el simple fet de deixar de dormir en un lloc que no permetia descansar adequadament pot tenir un impacte positiu en el nostre sistema immunològic. En començar a descansar millor, el nostre cos comença a regular-se i a recuperar el seu equilibri.

I si el meu insomni o els meus trastorns del son estan relacionats amb estrès o ansietat?

És imprescindible que les persones puguin recuperar la seva qualitat del son, ja que moltes vegades s’atribueix la falta de son a problemes d’estrès o ansietat, sense considerar que l’ansietat pot ser causada per la falta de son de qualitat.

Conèixer què està provocant aquesta ansietat, sigui la falta de son de qualitat produïda per l’exposició a CEM o altres factors, i treballar apuntant a l’origen.

Aquesta falta de qualitat del son pot ser causada per l’exposició a camps electromagnètics que absorbim, la qual cosa impedeix que les nostres ones cerebrals entrin en la fase profunda del son.

Com a resultat, no es produeix correctament la secreció de l’hormona de creixement, que és important per a la salut antiinflamatòria, i la melatonina no es genera correctament. A més, quan no se segrega suficient melatonina, es produeix una inversió de serotonina en dopamina, la qual cosa afecta negativament la capacitat per a començar el dia amb energia.

Solucions per a evitar l'insomni o altres problemes per a dormir

És freqüent rebre aquest tipus de preguntes a consulta: “què puc prendre per a dormir tota la nit sense despertar-me?”, “com puc tractar l’insomni?”, “hi ha medicaments o teràpies que puguin ajudar-me a dormir millor?”, “com es poden tractar els trastorns del son?”, “quin remei casolà és bo per a agafar el son?”.

Quan existeixen problemes de son, no es tracta simplement de prendre somnífers, relaxants, ansiolítics o remeis casolans i seguir en el mateix entorn que ens està afectant.

Alguns d’aquests medicaments poden generar dependència i tolerància, i el problema persistirà. En lloc d’això, és crucial abordar la causa subjacent del problema.

És important assenyalar que no tots els casos d’insomni o problemes de son són causats per geopaties, i no totes les persones que es troben en una zona geopàtica experimentaran problemes per dormir. No obstant això, en la majoria dels casos, existeix una relació entre la geopatia i els problemes de son.

Hàbits per a dormir millor i consells per a solucionar problemes de son

Hem d’aconseguir que durant les 8 hores de descans el cos estigui en un lloc sa i protegit.

A part de totes les recomanacions ja esmentades i de verificar que no hi ha una exposició a zones geopàtiques i patògenes que emmalalteixen l’organisme, recomanem:

 • Ficar-se al llit i aixecar-se sempre a la mateixa hora, més o menys.
 • Respectar els ritmes circadiaris (dormir de nit i estar despert de dia).
 • Evitar llums blaves a la tarda i nit (pantalles i il·luminació de la llar).
 • Evitar els estimulants a la tarda-nit (o durant tot el dia segons la sensibilitat individual).
 • Ficar-se al llit una vegada s’ha fet la digestió (1,5 hores o més després de menjar).
 • Si necessitem alguna llum durant la nit, que sigui de color vermell, ja que és l’única llum que no interfereix tant en la secreció de la melatonina.
 • Reduir la contaminació electromagnètica de l’entorn per a millorar el descans:
  • Evita l’ús de mòbil, tablet, smartphone en el llit i abans d’anar a dormir.
  • És preferible que tinguis el mòbil o qualsevol dispositiu electrònic fora de l’habitació i en mode avió.
  • Si utilitzes el mòbil com a despertador, posa’l en mode avió.
  • Desconnecta el wifi a la nit.
  • Treu-te el rellotge intel·ligent o smartwatch per a dormir.
  • Utilitza despertadors amb piles i evita els radiodespertadors.
  • Evita televisors a l’habitació on descanses i si els tens, que no estiguin apagats en mode stand-by.
  • Desendolla tots els aparells elèctrics del teu dormitori.
  • No tinguis telèfons sense fils o vigila bebès en les tauletes de nit o prop del llit.
  • Revisa les connexions i la presa de terra de la instal·lació elèctrica de la teva llar.
  • Separa el llit uns cm de la paret per a allunyar-te d’un possible camp electromagnètic generat per la instal·lació elèctrica de la teva llar o bé dels habitatges veïns.
  • Revisa que no tinguis antenes de telefonia mòbil pròximes a la teva llar (amb aquest mapa interactiu) i si és així, opta per apantallar el teu dormitori per a reduir l’exposició i el risc per a la salut.
  • Evita el màxim de tòxics ambientals i contaminants possible en la llar, posant especial èmfasi en el dormitori i el seu mobiliari, tèxtils i productes de neteja utilitzats.

Reflexions finals sobre la solució als problemes de son i la seva relació amb geopaties o altres contaminacions electromagnètiques

Com a resum, cal comentar que si tens dificultats per a dormir, és possible que la causa sigui l’exposició a geopaties i altres camps electromagnètics. Aquests factors poden afectar el teu organisme i provocar problemes de son com insomni, microdespertars, bruxisme i cansament.

No obstant això, i tal com t’hem explicat en aquest article, existeixen solucions procedents de la geobiologia i la medicina ambiental que poden ajudar-te a millorar el teu descans i la teva salut en general, evitant el desenvolupament de futures malalties.

Com pots comprovar, la relació entre la salut, el descans i la qualitat del son és molt estreta.

És crucial detectar si estem exposats a zones patògenes en les hores de descans, detenir aquesta exposició i poder revertir els danys que hagi pogut causar a la nostra salut.

Esperem que aquest material et sigui d’utilitat per a solucionar problemes de son, millorar la qualitat del descans i prevenir problemes de salut.

El següent vídeo correspon al directe que vam fer a Instagram. En ell, parlem precisament de les solucions als problemes de son que t’ajudaran a millorar la teva salut general i a prevenir malalties.

El directe va ser amb Pere León, Arquitecte ambientalista-Expert en Salut de l’Hàbitat; i la Dra. Assumpta Mestre, que exerceix de Metge des de l’any 1981 des de la Medicina integrativa on inclou homeopatia, bioinmunogenètica, nutrició ortomolecular, medicina biològica, dietètica. Medicina ambiental i Electroacupuntura de Voll.

Si després de llegir l’article o de veure el vídeo et queda algun dubte sobre les solucions als problemes de son pots plantejar-la:

 • contactant amb el Centre de Medicina Biològica de Barcelona: telefonant al 93 419 17 16 o enviant un correu a info@medicina-biologica.net.
 • als comentaris del blog.
 • escrivint un missatge directe als nostres perfils de xarxes socials: Instagram o Facebook.

Article escrit per:

Picture of Dra. Assumpta Mestre Blabia
Dra. Assumpta Mestre Blabia

Metge. Medicina integrativa, homeopatia, micronutrició, nutrició ortomolecular.

Articles relacionats
Deixa un comentari

Your email address will not be published.Required fields are marked *