Teràpies

terapias

Al Centre de Medicina Biològica tenim una visió ampla de la salut i la medicina. D’aquí l’extens ventall d’enfocaments i disciplines, tècniques i coneixements que fem servir tant pel que fa als diagnòstics com als tractaments. La nostra és, així doncs, una medicina integrativa que consisteix a utilitzar en cada cas allò que més s’adequa als diferents pacients, raó per la qual oferim una atenció individualitzada i personalitzada sempre d’acord a les necessitats específiques de cada persona.