Homeopatia

Què és l'homeopatia?

L’homeopatia és una teràpia mèdica que utilitza medicaments preparats a baixes concentracions i dinamitzats per a fer que siguin capaces de provocar una reacció curativa del nostre cos de manera ràpida i eficaç.

Per això podem parlar de nanomedicina o medicina ultramolecular, que basa la seva eficàcia en una informació física.

Una consulta mèdica homeopàtica, a més del que es té en compte en una visita mèdica habitual, valora tot allò que pot haver afectat o afecta al pacient, tenint en compte les característiques físiques i emocionals de cada persona per a poder personalitzar el tractament.

Quins són els principis de l'homeopatia?

En homeopatia es considera que la malaltia és tan important com el malalt, i la seva manera de viure-la.

Per això personalitza els tractaments en funció de la simptomatologia que presenta cada pacient en relació amb la malaltia que sofreix.

El propòsit és potenciar la capacitat d’autocuració del cos per a curar-se i/o per a millorar la qualitat de vida i la salut.

A qui pot anar dirigit un tractament homeopàtic?

Va dirigit a qualsevol persona independentment de l’edat.

Un dels avantatges de l’homeopatia és que al no contenir dosis tòxiques es pot emprar per a tractar embarassades, bebès i persones amb problemes de sensibilitat o molt baixa tolerància als fàrmacs.

També s’empra per a acompanyar tractaments convencionals, per a disminuir els efectes secundaris provocats per unes certes medicacions, sobretot en casos oncològics, i en altres casos per a intentar disminuir la medicació que porten alguns pacients, després d’un acurat estudi dels fàrmacs que prenen.

En aquests casos, fem una valoració dels fàrmacs que prenen els pacients, realitzem un estudi de les interaccions entre ells mitjançant un test d’interaccions farmacològiques i test genètics i prescrivim medicaments homeopàtics amb la intenció de mantenir la salut amb la menor medicació possible.

L’homeopatia tracta malalts crònics i aguts tant per a tractar-los en les malalties que puguin tenir com per a mantenir el seu estat salut.

En pediatria, el tractament amb medicaments homeopàtics ajuda als nens i nenes a mantenir el seu estat de salut i a evitar recaigudes de les malalties agudes, així com tractar-les amb resultats segurs, ràpids i eficaços.

Com es desenvolupa el tractament en homeopatia en el nostre centre de Barcelona?

En la primera visita, presencial o en línia, efectuem una història clínica completa en la qual el/la pacient ens explica el motiu de la seva consulta, el seu estat actual a nivell físic i emocional, i en la qual valorem també tots els fets que li han succeït des que va néixer fins a l’actualitat, tant en l’àmbit físic com psíquic, així com els antecedents familiars.

Fem una exploració física i, si és necessari, demanem les proves complementàries per a fer un diagnòstic mèdic.

Per a personalitzar el tractament a prescriure fem una immersió en les característiques personals de cada pacient, tant a nivell general, com els símptomes particulars que desenvolupa davant la malaltia que seran la guia per a la prescripció. Per acabar donem cita per a control posterior, sigui presencial en el nostre Centre de Barcelona o en línia.

Preguntes freqüents sobre el tractament en homeopatia:

Al ser una teràpia reguladora, l’homeopatia pot demostrar la seva eficàcia en el tractament de qualsevol malaltia i ser aplicada a qualsevol malalt, sigui quina sigui la seva edat.

El tractament homeopàtic és efectiu tant en la prevenció i el tractament de malalties agudes com la grip, refredats, otitis, diarrees, cefalees… com en malalties cròniques, per a evitar recidives com ara l’asma, bronquitis, al·lèrgies, restrenyiment, problemes de pell, reumatisme, etc.

En el camp de la pediatria, l’homeopatia obté grans resultats, ja que la capacitat de resposta de l’infant és, generalment, molt elevada. La tendència a emmalaltir disminueix, les malalties agudes se solucionen amb gran rapidesa i el nen o nena creix d’una forma més sana.

Els malalts que estan subjectes a tractaments agressius o que prenen gran quantitat de fàrmacs poden veure disminuïda la capacitat de resposta del seu organisme. El tractament homeopàtic pot beneficiar-los i ajudar a millorar la seva qualitat de vida, i fins i tot, en els casos terminals o sense vitalitat, l’homeopatia pot contribuir a pal·liar els símptomes del malalt.

Hi ha algunes malalties que, per les seves característiques i agressivitat, han de ser tractades en un àmbit hospitalari o amb fàrmacs químics. En aquests casos, l’homeopatia també pot exercir un efecte d’ajuda augmentant la capacitat reactiva del malalt.

L’homeopatia com a mètode terapèutic no té riscos, però, com qualsevol tractament, pot fallar per un mal diagnòstic del pacient o per una intenció terapèutica errònia.

Per aquest motiu, és fonamental que qui la practiqui sigui un metge especialitzat en Homeopatia i, per tant, degudament capacitat per a establir un correcte diagnòstic, pronòstic i tractament de la malaltia.

En els casos aguts, l’homeopatia generalment té un alt grau d’efectivitat. Es tenen en compte els símptomes del pacient i se li prescriu la medicació personalitzada.

Molts pacients ens pregunten en quant temps comença a fer efecte el tractament homeopàtic, ja que es té la idea que l’homeopatia és una teràpia d’efecte lent, però, en els casos aguts si es pren el remei adequat i depenent de la patologia, la millora es pot notar en minuts, hores o dies.

Recomanem llegir:

Sí. Prescrita correctament la pot prendre qualsevol persona, independentment d’edat, gènere, malaltia i medicació que estigui prenent.

Els medicaments homeopàtics, a més d’estar diluïts, estan sotmesos a un procés d’agitació específic, tant en intensitat com en temps, que fa que la substància dissolta, en adquirir una informació energètica (física) de freqüències informatives que podríem denominar “patró de freqüències”, mantingui la seva capacitat curativa, ja que els organismes malalts tenen estructures cel·lulars, que no treballen correctament, ja que el “patró de freqüències” correcte està alterat.

L’homeopatia treballa de forma provada amb “patrons de freqüència” de manera que només quan el patró està adequat afloren les capacitats terapèutiques del medicament prescrit.

Això ho podem comprovar quan un medicament homeopàtic no és capaç de reconduir la salut de la persona malalta i un altre sí.

Els medicaments homeopàtics es prescriuen de manera individualitzada, ja que cada ser és únic, irrepetible i mostrarà diferents símptomes davant una mateixa malaltia segons la seva manera de reaccionar.

Per això el tractament homeopàtic es prescriu basant-se en la coneguda “llei de similitud” que afirma que el semblant pot ser curat per un semblant. És a dir, tota substància capaç de produir uns certs símptomes a l’individu sa també és capaç de curar-los en el malalt que els presenta.

La Dra. Montserrat Noguera, la Dra. Padma Solanas i la Dra. Assumpta Mestre són les doctores que aborden la consulta mèdica homeopàtica per a poder personalitzar el tractament.

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Padma Solanas

Dra. Padma Solanas

Assumpta Mestre

Assumpta Mestre

Demana una primera visita

O sol·licita informació i t’orientarem en quin dels serveis que oferim al Centre de Medicina Biològica pot donar resposta a les teves necessitats actuals i expectatives. 

T’acompanyarem en el procés de millorar la qualitat de vida d’una manera integral i respectuosa.