Teràpia neural

La teràpia neural treballa a partir del sistema nerviós del pacient, doncs és el sistema nerviós qui organitza i connecta tots els sistemes entre sí. Concretament, el sistema nerviós autònom és el que es troba escampat per la nostra pell, tot connectant el mitjà intern amb l’extern, com si d’una gran xarxa d’informació es tractés.

D’aquesta manera, les cèl·lules estan íntimament relacionades unes amb les altres, per molt allunyades que es trobin, tant anatòmica com fisiològicament. Per aquesta raó, trobem disfuncions o alteracions a qualsevol part de l’organisme, l’origen dels quals pot estar molt allunyat físicament.

Mitjançant injeccions de procaïna o bé sèrum fisiològic, que és com opera la teràpia neural, li brindem a l’organisme l’estímul inespecífic que necessita per a generar distintes reaccions, amb l’objectiu de desfer bloqueigs a parts específiques del sistema nerviós.

tneural

Tot i això, s’utilitza la procaïna, anestèsic local a dosis diluïdes, no amb finalitat farmacològica, sinó reparadora, doncs la procaïna posseeix una qualitat elèctrica capaç de repolaritzar cèl·lules que, degut a una agressió, han estat despolaritzades, provocant d’aquesta manera una irritació al sistema nerviós.

És l’anamnesi i l’exploració física de cada persona el que ens indica que existeix alguna irritació important en el sistema nerviós. Aquestes irritacions es poden manifestar sota forma de cicatrius, inflamacions, infecciones, problemes de pell, neuràlgies o qualsevol altra patologia.

Tractant aquestes irritacions és possible reorganitzar el sistema nerviós i d’aquesta forma poder-li brindar a l’organisme una reacció autocurativa, a fi d’eliminar o millorar, depenent de l’estat de salut de base, les disfuncions o alteracions que ens fan emmalaltir. De la mateixa manera que emmalaltim, l’organisme disposa de tots els mitjans necessaris per a guarir-se. És només qüestió d’invertir l’ordre, i això és, justament, el que s’intenta fer mitjançant de la teràpia neural.

La teràpia neural resulta ser molt eficaç a l’hora de tractar cicatrius, doncs aquestes són zones clarament irritades, en haver-hi una agressió física de la pell i, per tant, del sistema nerviós vegetatiu. Una cicatriu pot causar altres problemes a distància. Tractant-la amb teràpia neural desfem els bloqueigs d’aquesta zona i generem un estímul autocuratiu.

Així, si el nostre sistema nerviós s’irrita o bloqueja, ja sigui per una intervenció quirúrgica o altra patologia, la teràpia neural tractarà de desfer els bloqueigs d’aquesta zona i facilitar així la lliure circulació d’informació i d’energia necessària per a mantenir i/o recuperar el nostre equilibri natural.