Disbiosis intestinal

Sistema digestiu i intestinal

El nostre sistema digestiu és, sovint, la peça clau per a recuperar la nostra salut. És un dels focus principals en qualsevol visita mèdica per la seva gran importància.

La microbiota intestinal és el conjunt de microorganismes que entapissen la nostra mucosa intestinal. Tenen funcions tan diverses i importants com protegir-nos de patògens i tòxics, participar en la digestió o modular la immunitat, entre altres.

Per tant, l’estat de la microbiota tindrà un fort impacte sobre la salut, tant per bé com per mal.

La importància de la microbiota intestinal és tal que quan està alterada contribueix a l’aparició de malalties i simptomatologia molt diversa: cansament, irritabilitat, falta de concentració, pèrdua de memòria, símptomes gastrointestinals com diarrea, restrenyiment o flatulències, malalties autoimmunes, al·lèrgies, entre altres.

Què és la disbiosi intestinal?

La disbiosis és el desequilibri de l’estructura i de la funció normal de la microbiota.

Aquests canvis quantitatius i/o qualitatius en la seva estructura i en el seu funcionament impliquen un risc per a la salut, ja que redueixen la capacitat d’absorció dels nutrients necessaris.

La disbiosis comporta un dèficit de bactèries o un sobre creixement de bactèries “dolentes” a l’intestí prim (anomenada SIBO) i/o a l’intestí gros (coneguda com LIBO). També pot anar associada a la presència de microorganismes patògens com a amebes, paràsits o fongs o al sobre creixement de fongs (LIFO i SIFO).

Com es pot diagnosticar una disbiosis intestinal?

Al Centre de Medicina Biològica de Barcelona utilitzem diferents mètodes per a fer el diagnòstic: testar els probiòtics que poden ajudar mitjançant l’Electroacupuntura de Voll  i sol·licitar un examen de femta (o Test de disbiosis intestinal) per a veure l’estat dels intestins, o d’orina per a veure els metabòlits que s’eliminen.

Estudiem les alteracions existents en el sistema digestiu i valorem l’estat dels diferents grups de bacteris, per a identificar possibles sobre creixements o dèficits; i avaluem la possible presència de patògens, paràsits i fongs intestinals, com la tan freqüent càndida.

Tota aquesta informació ens permet abordar la disbiosis intestinal i fer un tractament de regulació entre les famílies de bacteris més freqüents i corregir així els trastorns que una microbiota alterada pot provocar en l’organisme.

Disbiosis intestinal: tractament

El tractament de la disbiosis intestinal es duu a terme a base de pre i probiòtics i productes específics per a eliminar els patògens que estan provocant la disbiosis intestinal. És un tractament individualitzat que pot anar acompanyat, si és necessari, de modificacions alimentàries per a afavorir la millora de tot el sistema.

Preguntes freqüents sobre el Test de disbiosis intestinal i el tractament associat:

Les analítiques es realitzen mitjançant la recollida d’una mostra de femta i s’envien a un laboratori especialitzat, on analitzen la mostra, ens remeten el resultat i nosaltres interpretem.

Els exàmens de femta del Test de disbiosis intestinal són complets perquè no sols podem veure si hi ha disbiosis, sinó conèixer amb gran exactitud l’estat dels nostres intestins: si hi ha permeabilitat intestinal, paràsits, fongs, entre altres, i veure les conseqüències que aquestes alteracions produeixen en ells.

L’alteració de la microbiota es denomina disbiosis. La disbiosis intestinal pot ser, com tants altres trastorns, multifactorial.

Hi ha molts factors que poden alterar la microbiota: la presa d’antibiòtics o altres medicaments, les intoleràncies i sensibilitats alimentàries, l’alimentació, els camps electromagnètics, els tòxics, entre altres.

Per a procurar tenir una bona salut intestinal convé portar una bona alimentació -preferiblement ecològica-, evitar prendre medicaments innecessaris, evitar l’excessiva exposició a camps electromagnètics i a tòxics.

Un dels primers símptomes és l’aparició de gasos i el ventre inflat quan mengem alguna cosa, rots, nàusees, restrenyiment o diarrees amb femtes amb olor de peix, flatulències pudents, mal de cap, caiguda de cabell, entre altres.

Múltiples malalties estan relacionades amb la disbiosi intestinal. Cada vegada són més els estudis científics que evidencien la gran relació que té la salut intestinal amb la resta de l’organisme.

La disbiosi intestinal genera inflamació crònica de baix grau que es relaciona amb multitud de malalties com a al·lèrgies i problemes cutanis, trastorns endocrins (hipotiroïdisme, diabetis), immunològics (artritis, psoriasis, etc.), malalties neurològiques (demències), malalties psiquiàtriques (TDAH, depressió, ansietat, etc.) i fins i tot càncer.

En general no, però no s’aconsellen aliments que en general són nocius per a la salut, com el sucre i els aliments ultraprocessats.

Depenent de la disbiosi sí que es faran recomanacions alimentàries restrictives, com en cas de candidiasis o intoleràncies alimentàries.

La Dra. Montserrat Noguera, la Dra. Padma Solanas i la Dra. Assumpta Mestre són les doctores que aborden la visita mèdica tenint en compte el diagnòstic i tractament de la disbiosis intestinal.

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Padma Solanas

Dra. Padma Solanas

Assumpta Mestre

Assumpta Mestre

Demana una primera visita

O sol·licita informació i t’orientarem en quin dels serveis que oferim al Centre de Medicina Biològica pot donar resposta a les teves necessitats actuals i expectatives. 

T’acompanyarem en el procés de millorar la qualitat de vida d’una manera integral i respectuosa.