Dietètica i nutrició

Encara que la paraula ‘dietètica’ acostumi a associar-se més comunament al tractament de l’obesitat i a certes restriccions alimentàries, el cert és que introduir canvis a la nostra alimentació constitueix una ajuda immillorable -fins i tot pot ser la seva solució- a l’hora de tractar certes alteracions de l’organisme, i molt especialment per a prevenir-les.

Els símptomes derivats d’una mala alimentació no es restringeixen a l’àmbit intestinal (estrenyiment, diarrea, flatulències, acidesa, malestar abdominal, dolor…) sinó que es poden manifestar alhora en moltes altres formes, ja que la correcta alimentació és la base del funcionament del nostre organisme. Una nutrició deficient pot contribuir a generar o perpetrar malalties certament greus.

Així doncs, qualsevol persona es pot beneficiar d’una dieta adequada a les seves necessitats; per això l’alimentació forma part imprescindible de les nostres eines terapèutiques.