Test d'intolerància alimentària

Test d'intolerància alimentària

És comú associar el test o la prova d’intolerància alimentària amb la detecció d’intoleràncies alimentàries, però veritablement el que estem diagnosticant són al·lèrgies retardades, denominades sensibilitats.

Se sol parlar al·lèrgia, intolerància o sensibilitat alimentària com a termes sinònims, no obstant això, els mecanismes implicats en cada cas són molt diferents i també el seu tractament.

Quina diferència hi ha entre al·lèrgia, intolerància i sensibilitat?

Les al·lèrgies, intoleràncies i sensibilitats alimentàries són respostes diferents del cos als aliments.

Una al·lèrgia ocorre quan el sistema immunològic del cos reacciona de manera exagerada a una proteïna alimentària específica.

Els símptomes poden ser lleus (erupció cutània, urticària, picors) o greus (anafilaxi), i generalment ocorren immediatament al menjar l’aliment. És important tractar-la de manera immediata.

Una intolerància alimentària es produeix quan el cos té dificultats per a digerir uns certs aliments i no està implicat el sistema immunitari, sinó que hi ha una resposta funcional anormal de l’organisme.

La intolerància a la lactosa és un exemple comú, en la qual el cos no produeix suficient lactasa, l’enzim necessari per a digerir la lactosa.

Els símptomes de la intolerància alimentària poden incloure inflor, descomposició i malestar estomacal, i poden ocórrer diverses hores després d’haver menjat l’aliment.

Una sensibilitat alimentària és una reacció a algunes proteïnes contingudes en determinats aliments que pot desencadenar un procés de tipus immunitari en l’organisme. Aquesta resposta és més lenta i suau que la que esdevé davant una al·lèrgia.

Es produeixen gran quantitat de trastorns i de manera insidiosa s’instaura una inflamació crònica de baix grau. Pot ser difícil d’identificar perquè pot ocórrer hores o fins i tot dies després d’haver menjat l’aliment.

Què diagnostica la prova d'intolerància alimentària?

El test d’intolerància alimentària que utilitzem en el nostre Centre diagnostica al·lèrgies, sensibilitats i intoleràncies alimentàries i es realitza mitjançant la electroacupuntura de Voll (EAV).
 
No obstant això, entre tots els resultats de l’anàlisi d’intoleràncies alimentàries, els que tenen major interès radiquen en les sensibilitats alimentàries perquè són els casos més difícils de diagnosticar.

A qui es recomana realitzar un test intolerància alimentària?

Els símptomes més freqüents que pot manifestar una persona amb sensibilitats alimentàries poden ser molt diversos:

Trastorns gastrointestinals (dispèpsies, flatulències, còlon irritable, diarrea, restrenyiment).
Processos inflamatoris de la pell (atopia, acne, psoriasis, urticària).
Trastorns psicològics (ansietat, depressió, fatiga crònica, hiperactivitat infantil).
Cefalees i migranyes.
Patologies articulars.
Rinitis i bronquitis asmàtica.
Obesitat/sobrepès amb dificultat per a perdre pes.

Davant aquests símptomes és interessant valorar amb el nostre equip mèdic si és necessari realitzar el test d'intolerància alimentària per a diagnosticar possibles intoleràncies o sensibilitats.

Com es realitza el test d'intoleràncies alimentàries
al nostre centre de Barcelona?

En aquest test no és necessària l’extracció de sang ni realitzar cap mena de prova invasiva. El test d’intolerància alimentària s’efectua mitjançant un aparell de electroacupuntura de Voll amb el qual es poden detectar els desequilibris que ocasionen en l’organisme els 200 aliments dels quals consta el test.

Una vegada obtinguts els resultats de la prova d’intoleràncies alimentàries, és important no consumir els aliments que apareixen en l’informe com no recomanats. Així mateix, s’han de mirar amb atenció les etiquetes dels productes envasats per si els contenen.

Suprimir de la dieta durant un temps (de 3 a 6 mesos, segons el cas) els aliments als quals el pacient és sensible, permet a l’organisme recuperar, en un alt percentatge de casos, la seva capacitat d’autoregulació, apreciant-se una notable millora de la simptomatologia.

És recomanable repetir el test de sensibilitat alimentària passats uns mesos amb la finalitat d’anar re introduint progressivament en la dieta aquells aliments que l’organisme vagi tolerant.

Test d'histaminosi alimentària no al·lèrgica (test HANA)

Un altre mecanisme pel qual es produeixen les sensibilitats alimentàries és la histaminosi alimentària no al·lèrgica. Això es dona quan la ingesta de determinats aliments produeix un alliberament d’histamina (diferent de la qual es produeix en les al·lèrgies clàssiques).

Les conseqüències són semblants a les sensibilitats i, per tant, també difícils de diagnosticar.

Per al test HANNA, un test d’histaminosi alimentària no al·lèrgica, es requereix d’una extracció sanguínia i una anàlisi de laboratori específic.

El test HANNA el recomanem quan tenim sospita de sensibilitats, però aquestes no s’evidencien mitjançant el test de EAV.

Preguntes freqüents sobre el test d'intoleràncies alimentàries:

Els símptomes més comuns de la intolerància alimentària poden incloure inflor, diarrea i malestar estomacal, i poden ocórrer diverses hores després d’haver consumit l’aliment. En alguns casos produeix restrenyiment. Algunes intoleràncies donen un altre tipus de trastorns com ara: problemes cutanis, migranyes o alteracions menstruals, com és el cas de la intolerància a la histamina.

Al·lèrgia, intolerància o sensibilitat alimentària no són termes sinònims.

Una al·lèrgia és una reacció immunitària mitjançada per immunoglobulines tipus IgE. En aquest cas, la persona ingereix l’aliment i es produeix de manera ràpida una reacció on hi ha alliberament d’histamina i altres mediadors inflamatoris.

Poden aparèixer immediatament símptomes com a urticària, inflor de llavis i boca, sorolls en respirar, dolor abdominal, diarrea, i en casos greus una reacció anafilàctica amb inflamació de la gola que impedeix la respiració, pols accelerat, i pèrdua de coneixement. És important tractar-la de manera immediata.

En una intolerància, no està implicat el sistema immunitari, sinó que hi ha una resposta funcional anormal de l’organisme. Això ocorre en casos d’intolerància a la lactosa, a la fructosa o a la histamina, on hi ha dèficits o fallades enzimàtiques que produeixen els trastorns.

En la sensibilitat, algunes proteïnes contingudes en determinats aliments poden desencadenar un procés de tipus immunitari en l’organisme, amb la producció d’immunoglobulines de tipus IgG. Aquesta resposta és més lenta i suau que la que esdevé davant una al·lèrgia. Es produeixen gran quantitat de trastorns i de manera insidiosa s’instaura una inflamació crònica de baix grau.

Des del Centre de Medicina Biològica de Barcelona atenem pacients amb intoleràncies, al·lèrgies i sensibilitats alimentàries. Quan la sospita és clínica es pot diagnosticar mitjançant EAV o mitjançant proves específiques que podem sol·licitar. A més de la realització o la petició dels test pertinents, també abordem el tractament des d’una visió integrativa i holística.

El test d’intolerància alimentària és una tècnica totalment indolora perquè només s’efectua una lleugera pressió, amb un dispositiu de l’aparell de electroacupuntura de Voll (EAV), en determinats punts situats a les mans on es localitzen els meridians d’acupuntura relacionats.

En la majoria dels casos, després d’uns mesos de retirada dels aliments als quals es presenta sensibilitat, i fent tractament per a millorar l’estat del sistema digestiu, es poden tornar a re introduir de manera progressiva i rotatòria els aliments.

En casos puntuals més greus, aquesta reintroducció no pot fer-se o l’organisme necessita més temps per a autoregular-se.

El prick test busca al·lèrgies clàssiques, les mediades per IgE i que donen respostes immediates i, sovint, exagerades. Es requereix d’entorn hospitalari per a la seva realització i, posteriorment, es poden demanar anàlisi de sang per a confirmar els resultats.

Generalment, no usem el test de EAV per a diagnosticar al·lèrgies IgE, a més aquestes solen venir ja diagnosticades per l’evident dels símptomes. Així i tot, sovint diagnostiquem al·lèrgia a pols, pèls o àcars mitjançant aquest sistema. 

A més, amb l’electroacupuntura de Voll (EAV) podem detectar les sensibilitats alimentàries i les intoleràncies. Aquestes dues també es poden diagnosticar amb proves específiques, però més molestes i/o costoses.

És especialment interessant en el cas de les sensibilitats, ja que aquestes van canviant al llarg del temps, i l’anàlisi sanguínia per al seu diagnòstic és molt costós.

El test HANA avalua solament un tipus de resposta immunitària relacionada amb un alliberament anormal d’histamina. És molt interessant quan la nostra sospita sobre sensibilitats és elevada i no les aconseguim detectar mitjançant EAV (perquè no està dissenyat per a aquesta mena de sensibilitats alimentàries).

En cas d’al·lèrgia és molt important no ingerir l’aliment perquè pot presentar una reacció anafilàctica.

En casos de sensibilitat, hipersensibilitat o intolerància, si es pren algun dels aliments de manera puntual, pot tornar a presentar algun dels símptomes pels quals va consultar, però no presentarà un quadre greu a curt termini, encara que es recomana seguir la dieta d’exclusió de manera correcta per a no allargar el temps en què aquesta hagi de seguir-se.

En general, serà necessari afegir a la dieta d’exclusió algun suplement com pre o probiòtics, glutamina o combinar-lo amb algun un altre mètode.

La Dra. Montserrat Noguera, la Dra. Padma Solanas i la Dra. Assumpta Mestre són les doctores que aborden la visita mèdica fent la petició, realitzant i interpretant els resultats dels test d’intoleràncies alimentàries.

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Padma Solanas

Dra. Padma Solanas

Assumpta Mestre

Assumpta Mestre

Demana una primera visita

O sol·licita informació i t’orientarem en quin dels serveis que oferim al Centre de Medicina Biològica pot donar resposta a les teves necessitats actuals i expectatives. 

T’acompanyarem en el procés de millorar la qualitat de vida d’una manera integral i respectuosa.