Acupuntura

L’acupuntura es un sistema de diagnòstic i tractament de les malalties, originari de la Xina, on es va començar a desenvolupar fa més de dos mil anys. El que pretén l’acupuntura és tant guarir la persona malalta com que la persona sana no emmalalteixi. És, per tant, un mètode de medicina preventiva amb un origen mil·lenari. L’acupuntura o medicina tradicional xinesa utilitza diferents tècniques tant pel que fa al diagnòstic de l’estat de salut d’una persona com al tractament de la patologia d’origen de la consulta.

Segurament, el procediment més conegut de l’acupuntura són les agulles que serveixen per estimular els diferents punts energètics del nostre cos, distribuïts al llarg de diferents canals, anomenats meridians, que nodreixen els diferents òrgans del cos.

Un punt d’acupuntura pot ser estimulat o bé sedat en funció del que necessiti l’òrgan que està alterat. D’aquesta manera es pretén normalitzar la situació energètica de l’òrgan en qüestió i restablir el seu estat de salut.

En el diagnòstic s’utilitzen diferents tècniques, com ara la mesura dels polsos, l’observació de l’estat de la llengua o l’examen del rostre del pacient. Hi ha un total de dotze polsos que permeten valorar l’estat dels dotze òrgans principals i conèixer si estan plens o més aviat buits. La llengua i el rostre reflecteixen també l’estat d’aquests òrgans. Tot això, juntament amb la història clínica del pacient, permet orientar el tractament adequat a cada situació.

Pel que fa al tractament, a banda de les agulles, es poden utilitzar la moxa, les ventoses o la tuina. La moxa serveix per a escalfar l’agulla, és a dir, per a donar escalfor en aquells casos en què es necessita perquè hi ha un estat de fred energètic. Per a moxar s’acostuma a utilitzar un material d’origen vegetal que desprèn una olor molt característica. Les ventoses serveixen per a desbloquejar zones amb contractures, molt plenes, a fi i efecte de descongestionar-les.

La tuina, per la seva banda, és el massatge que, amb les seves diferents tècniques, també serveix per a estimular o bé relaxar les distintes zones i òrgans del cos.

En resum, l’acupuntura resulta molt útil per a tornar els diferents òrgans del cos al seu equilibri energètic i així facilitar que funcionin correctament. I és que on hi ha equilibri hi ha salut.