Ventoses

La La ventosa és una campana de vidre que s’aplica sobre la pell després d’haver-se efectuat el buit. La primera referència històrica sobre l’ús terapèutic de les ventoses es remunta a la cultura mesopotàmica (3.300 a. C.), des d’on es difon a d’altres sistemes mèdics de l’antiguitat (Egipte, Grècia).

Les ventoses han arribat fins els nostres dies a través de la medicina tradicional tant oriental com occidental. En la medicina actual, són poques les teràpies avalades per mil·lennis d’experiència.

Existeixen tres tipus de ventoses:

  • Seques: la ventosa s’aplica sobre la pell.
  • Humides o escarificades: abans d’aplicar la ventosa s’efectuen unes lleus punxades a la pell de la zona a tractar, mitjançant una agulla molt fina, amb la finalitat d’afavorir el drenatge de la zona inflamada.
  • Massatge amb ventosa: s’aplica la ventosa sobre la pell i es desplaça amb suavitat.

Actualment, l’ús de ventoses continua sent una teràpia molt útil, amb diverses aplicacions; i ho és degut, principalment, al seu important efecte antiinflamatori i antiàlgic local, la qual cosa les converteix en insubstituïbles a l’hora de tractar nombrosos processos que cursen amb dolor. Les ventoses posseeixen, a més a més, un notable efecte reflex, és a dir, que l’aplicació d’una ventosa sobre una zona determinada de la superfície corporal desencadena un clar efecte intern, col·laborant d’aquesta al seu restabliment funcional.

Les ventoses estan indicades principalment en:

  • Mal de cap crònic: cefalea tensional, migranya.
  • Dolor d’esquena: lumbàlgies, cervicàlgies i dorsàlgies.
  • Vertigen d’origen perifèric.
  • Tendinitis: espatlla, colze, tendó d’Aquil·les, etc.
  • Dolor articular: genolls, maluc.
  • Contractures musculars: trapezis, musculatura dorsal, etc.

L’ús terapèutic de les ventoses és un mètode molt segur sempre i quan s’apliqui amb bon criteri i en els casos prèviament indicats. En general, no s’acostumen a aplicar ventoses escarificades als nens i adolescents. En aquests casos, resulta més convenient el massatge mitjançant ventoses. En principi, l’embaràs no suposa una contraindicació absoluta, però evitarem aplicar ventoses a la zona lumbar, ja que existeix la possibilitat d’actuar de manera reflexa a nivell ginecològic. Les ventoses s’hauran d’evitar en pacients oncològics amb metàstasis.