Reeducació postural global (RPG)

La reeducació postural global (RPG) és un mètode de fisioteràpia suau ideat pel fisioterapeuta francès Phippe Souchard. Segons Souchard, el desequilibri a les cadenes musculars estàtiques, que són les que ens permeten romandre drets, és el causant de l’excés de to muscular i, en conseqüència, de la pèrdua d’elasticitat.

Aquesta hipertonia o retracció muscular serà la causa de diverses patologies musculars i/o esquelètiques, com ara deformacions de la columna vertebral, àlgies musculars, artrosis, etc. La RPG utilitza diverses postures d’ajustament, així com estiraments suaus, globals i progressius, a fi d’afavorir que el múscul recuperi la seva elasticitat perduda i l’articulació el moviment adequat.

La RPG està indicada en els següents casos:

  • Reeducació de la postura global i augment de l’eslasticitat.
  • Musculatura escurçada, bloqueigs articulars, etc.
  • Alteracions a la columna vertebral, com ara escoliosi, hiperlordosi, rectificacions.
  • Lumbàlgies, cervicàlgies, ciàtiques, hèrnies, protrusions.