Al Centre de Medicina Biològica tenim una visió ampla de la salut i la medicina. D'aquí l'extens ventall d'enfocaments i disciplines, tècniques i coneixements que fem servir tant pel que fa als diagnòstics com als tractaments. La nostra és, així doncs, una medicina integrativa que consisteix a utilitzar en cada cas allò que més s'adequa als diferents pacients, raó per la qual oferim una atenció individualitzada i personalitzada sempre d'acord a les necessitats específiques de cada persona.

Tot partint d'un punt de vista holístic, la medicina biològica concep l'ésser humà com un tot unificat que abasta tant l'àmbit físic com també el psíquic i emocional. D'altra banda, procura usar medicaments de caràcter natural amb els mínims d'efectes adversos, així com tècniques terapèutiques poc o gens invasives. Malgrat fer servir preferentment la medicina biològica, al nostre centre mèdic utilitzem també la medicina convencional en cas que sigui necessària.

La salut no és quelcom estàtic, sinó un estat que canvia en funció de múltiples elements i factors. En medicina cal incidir sobre aquells factors que siguin modificables. La salut també requereix un compromís. Per guarir una malaltia no n'hi ha prou amb prendre un medicament. Sovint caldrà introduir canvis en el propi estil de vida: exercici físic, dieta equilibrada, descans reparador, habitatge sa, etc. Des del nostre centre mèdic us aconsellarem i us ajudarem a implementar estils de vida més saludables perquè pogueu gaudir d'una major salut i benestar; en definitiva, d'una millor qualitat de vida.

Top