Tractaments Seqüeles
post covid-19 i covid persistent

Què és el covid persistent i quines són les seqüeles del covid?

Un dels problemes afegits que ha portat la Covid-19 és que, en alguns casos, deixa seqüeles greus o invalidants, i amb un període de persistència molt variable i, a dia d’avui, encara incert.

Un dels escenaris més habituals que ens trobem relacionats amb la Covid-19, és l’aparició de fatiga crònica en el pacient. Altres símptomes que també poden persistir son la tos, la dispnea (ofec), alteracions en la concentració i la memòria, el dolor o les alteracions intestinals, entre d’altres.

Tot i que aquests símptomes no tenen un abordatge senzill, i tenint en compte que encara estem recopilant informació sobre el comportament d’aquest nou coronavirus, s’estan estudiant alguns tractaments i teràpies que podrien millorar aquesta simptomatologia.

En què consisteix el tractament de la simptomatologia post covid?

És important fer una visita detallada, personalitzada i global per tal de fer-se una idea de l’estat de salut general del pacient. La simptomatologia covid persistent pot estar lligada, per exemple, a alguna patologia prèvia o a alguna deficiència específica del cos.

Com en tota malaltia crònica, és molt probable que la inflamació de baix grau sigui un dels punts claus del tractament. Amb aquest enfocament global, no ens limitem únicament a abordar els símptomes per tal de minimitzar-los, sinó que pretenem també identificar i atacar la causa arrel d’aquestes alteracions per tal de fer-les desaparèixer de manera definitiva.

D’entre tots els tractaments, l’ozonoteràpia és un dels tractaments covid-19 que sembla que es pot mostrar eficaç per millorar la fatiga i la dispnea persistents. Igualment, en funció de les condicions prèvies, els pacients es podrien beneficiar d’una estratègia per a tractar la disbiosi intestinal, del tractament amb acupuntura per al coronavirus persistent, de la o teràpia neural, de la suplementació o d’algun dels altres tractaments que oferim al centre.

 Per tal de decidir quin pot ser el tractament més adequat en cada cas de seqüeles del covid i covid persistent, és imprescindible que un dels nostres metges col·legiats realitzi una primera valoració individualitzada.

La Dra. Montserrat Noguera, Dra. Padma Solanas, Dra. Assumpta Mestre, Dra. Mª Josep Fernàndez son les metgesses que realitzen aquestes visites.

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Padma Solanas

Dra. Padma Solanas

Assumpta Mestre

Assumpta Mestre

Preguntes freqüents sobre tractaments: ozonoteràpia per covid-19, acupuntura per coronavirus, i altres teràpies recomanades:

Hi ha persones que les arrosseguen durant unes setmanes o mesos, però n’hi ha d’altres que encara no s’han recuperat tot i haver-se infectat durant el 2020. Ara per ara, no podem saber fins quan poden durar aquests efectes del covid persistent. Amb la informació que disposem, per exemple, sobre la fatiga crònica, una afecció que també pot ser causada per altres virus, és fins i tot possible que hi hagi persones que puguin arrossegar alguns dels símptomes post covid de per vida, amb major o menor intensitat.

Les més greus són la fatiga, la dispnea (ofec), el dolor i la boira mental (alteració de concentració i memòria). L’anòsmia/hipòsmia (alteracions en l’olfacte) i l’agèusia (alteració del gust) són molt freqüents, però solen autolimitar-se en un període de setmanes o mesos. 

La Covid persistent és la permanència, durant mesos, de símptomes sorgits arran de la infecció pel SARS-CoV-2. 

Tal com fem en totes les nostres visites mèdiques, ens basarem en una atenció personalitzada, detallada i global, que donarà pas a una valoració sobre l’estat de salut general del pacient. 

Tal vegada, la simptomatologia persistent pot estar lligada, per exemple, a alguna patologia prèvia o a alguna deficiència específica del cos. Amb aquest enfocament global, no ens limitem únicament a abordar els símptomes per tal de minimitzar-los, sinó que pretenem també identificar i atacar la causa arran d’aquestes alteracions per tal de fer-les desaparèixer de manera definitiva. 

D’entre tots els tractaments, l’ozonoteràpia contra la covid-19 i post covid, és un dels que sembla que es pot mostrar eficaç per millorar la fatiga i la dispnea persistents.

Igualment, en funció de les condicions prèvies i del diagnòstic efectuat els pacients es podrien beneficiar d’una estratègia per a tractar la disbiosi intestinal, del tractament amb acupuntura per al coronavirus i la simptomatologia persistent, de la teràpia neural, de la suplementació o d’algun dels altres tractaments que oferim al centre.

De la mateixa manera que encara no és possible saber del cert quan poden durar els símptomes persistents, és complex també establir un temps concret de tractament.

Amb l’experiència acumulada durant anys, podem dir que, de manera general i sempre depenent de les característiques específiques de cada cas, es necessitaran un mínim de 3-6 mesos amb el tractament pertinent (ozonoteràpia contra la covid-19 i seqüeles, acupuntura per al coronavirus, entre d’altres mencionades anteriorment).

Amb la informació que disposem fins a dia d’avui, aquests casos no requereixen valoració mèdica.

En la síndrome post-covid19 hi ha un tractament amb Medicina Tradicional Xinesa, que va més enllà de l’acupuntura. Està protocol·litzat per al tractament post covid i covid persistent. 

Durant la malaltia en terminologia de Medicina Tradicional Xinesa (molt diferent a l’occidental) parlem de síndromes d’humitat-calor, síndromes de sequedat, síndromes vent, síndromes d’estancament en pulmó, en melsa, entre altres. 

 

Això significa que cada persona, en cada estadi de la malaltia, tindrà una simptomatologia diferent (fase pulmonar, digestiva, neurològica, fatiga, falta de concentració i memòria, alteració emocional, entre altres) i unes seqüeles diferents. Fet que ens portarà a tractar-la de manera diferent, estant molt pendents de la seva evolució, ja que també marcarà el tractament i l’adaptació d’aquest. 

En el nostre Centre utilitzem acupuntura, auriculoterapia i fitoteràpia (ús d’herbes medicinals de medicina xinesa). 

 La combinació de diverses teràpies, en funció de l’estat del pacient i les seqüeles, és la que realment ajuda a la persona a superar la simptomatologia o millorar el seu estat de salut. 

Segons un recent estudi sobre l’efecte de l’ozonoteràpia sobre la fatiga (cansament) que refereixen els pacients després de passar la fase aguda de la malaltia, i que es pot prolongar fins a 18 mesos, l’ozonoteràpia és capaç de recuperar la funcionalitat normal, alleujar el dolor i les molèsties en forma de fatiga associada al PASC en almenys el 67% dels pacients que pateixen seqüeles post-COVID. 

Referència de l’estudi: U. Tirelli, M. Franzini, L. Valdenassi, S. Pisconti, R. Taibi, C. Torrisi, S. Pandolfi, S. Chirumbolo. (2021) Fatiga en las secuelas posaguda del SARS-CoV2 (PASC) tratado con autohemoterapia de oxígeno y ozono – resultados preliminares en 100 pacientes. Eur Rev Med Pharmacol Sci, Vol. 25 – N.18 Páginas: 5871-5875. Italia. DOI: 10.26355 / eurrev_202109_26809 

Necessites un tractament per
a les seqüeles covid?

Demana una vista o sol·licita informació sobre els nostres tractaments específics post covid-19 i covid persistent. 

Abordarem els símptomes per minimitzar-los, identificarem i atacarem la causa arrel d’aquestes alteracions per fer-les desaparèixer de manera definitiva.