Medicina integrativa
i holística

Què és la Medicina integrativa i holística?

La medicina integrativa és aquella que integra els coneixements de la medicina al·lopàtica (medicina convencional) amb els de la medicina biològica, naturista o complementaria.

D’aquesta manera es beneficia d’un abordatge terapèutic més respectuós amb l’organisme sempre que sigui possible, sense perdre les valuoses aportacions de la medicina al·lopàtica o convencional, com poden ser les cirurgies, el tractament del càncer amb antineoplàstics o l’ús d’antibiòtics i d’altres medicaments, quan aquests són realment necessaris.

 Al nostre centre de medicina integrativa de Barcelona ens agrada dir que fem una medicina integrativa i holística perquè tenim en compte tot allò que afecta al pacient, tant pel que fa al pla físic, com a l’emocional i el social. 

Treballem amb aquest principi, ja que tenim molt clar que les parts de la persona formen un conjunt indivisible que treballa de manera totalment sinèrgica, cosa que s’està demostrant molt clarament amb les noves investigacions científiques.

Així, es pot considerar que tots els serveis que oferim a la nostra clínica de medicina integrativa de Barcelona formen part de la nostra manera d’entendre la medicina, són tots, doncs, tractaments de medicina integrativa i holística.

És per això que se’n pot beneficiar qualsevol persona, tant aquelles que vénen a fer prevenció com les que venen amb una molèstia o problema determinat, com poden ser SSC (Síndromes de Sensibilització Central), dolors articulars o musculars, trastorns digestius, malalties autoimmunitàries, càncer, al·lèrgies, problemes cutànies, i un llarg etcètera.

Com és una visita mèdica al centre de medicina integrativa i holística de Barcelona?

El primer que fem sempre en una vista mèdica a la nostra clínica de medicina integrativa és una bona història clínica escoltant què li ocorre a la persona i què n’espera. Anem guiant l’entrevista per tal d’extreure la informació que necessitem.

És probable que també fem una exploració física (mirant la tensió, auscultant els pulmons o el cor, mirant l’orella, tocant un genoll o una panxa adolorits, per exemple).

Amb aquesta primera part de diagnòstic fet sota una mirada holística ja podem tenir una hipòtesi diagnòstica que acabarem de confirmar mitjançant l’Electroacupuntura de Voll (EAV)(+).

 Si és necessari es demanen proves complementàries per tal d’acabar d’esclarir el diagnòstic o afinar el tractament. Per exemple un test de disbiosi intestinal(+), una anàlisis sanguini, una radiografia, un test genètic(+).

Amb tots els coneixements extrets de la visita al centre de salut integratiu i holístic expliquem el pla terapèutic.

Aquest pot consistir en la presa d’una sèrie de medicaments(+) i/o suplements alimentaris, una dieta, una recomanació per a anar al dentista o per a fer osteopatiateràpia neuralteràpia d’ozó o alguna altra teràpia, consells per a minimitzar l’exposició a tòxics(+) o evitar els CEM artificials (Camps Electromagnètics).

Al cap d’uns mesos (temps variable segons diversos factors del cas en concret), farem una visita de control a la clínica de medicina integrativa de Barcelona.

Les proves diagnòstiques, els tractaments i les teràpies integratives que més emprem en una visita mèdica general són: 

Preguntes freqüents sobre medicina integrativa:

La medicina integrativa i holística és aquella que integra els coneixements de la medicina al·lopàtica (medicina convencional) amb els de la medicina biològica, naturista o complementaria.

D’aquesta manera es beneficia d’un abordatge terapèutic més respectuós amb l’organisme sempre que sigui possible, sense perdre les valuoses aportacions de la medicina al·lopàtica o convencional, com poden ser les cirurgies, el tractament del càncer amb antineoplàstics o l’ús d’antibiòtics i d’altres medicaments, quan aquests són realment necessaris.

El concepte de medicina integrativa fa referència al fet que s’integren els coneixementsde la medicina convencional amb els de la medicina biològica, naturista o complementària.

El concepte de medicina holística fa referència al fet que es té en compte la totalitat de l’ésser (la dimensió física, psicosocial i emocional de la persona) i quees percep l’organisme com un tot. La medicina holística entén que l’organisme funciona en conjunt, les seves parts no funcionen de manera aïllada i, per tant, s’afectaran les unes a les altres.

La OMS defineix la salut com un estat de complet benestar físic, mental i social i no només l’absència d’afeccions o malalties. Aquesta és una concepció holística de la salut, ja que té en compte els diferents aspectes que afecten el benestar de les persones.

Així i tot, en medicina biològica anem un punt més enllà, perquè entenem el binomi salut-malaltia com un contínuum, un equilibri. Doncs la salut no és quelcom estàtic sinó que el nostre organisme està constantment treballant per mantenir-la.Entenem també que les malalties, en especial les cròniques, són processos patològics que es gesten al llarg de molt de temps, que s’inicien amb un mal hàbit o amb el contacte amb un tòxic per exemple. I aquestes petites exposicions sumades entre elles i amb els factors propis de l’organisme son el que ens durà a perdre l’equilibri i a emmalaltir

La kinesiologia holística aplicada és una tècnica que s’utilitza per a diagnosticar o escollir el tractament adequat per a una persona. Es basa en els reflexos viscero-motors per valorar l’estat intern a partir del testatge muscular manual.La resposta es dona en funció de la resposta de força o debilitat de la musculatura al formular una determinada pregunta. Alguns metges o terapeutes integratius fan servir la kinesiologia com a mètode de suport al diagnòstic.

Al nostre centre de medicina integrativa de Barcelona preferim la EAV, ja que ens dona uns paràmetres més objectius i menys observador-dependents.

La Dra. Montserrat Noguera, Dra. Padma Solanas, Dra. Assumpta Mestre i Dra. Mª Josep Fernandez són les metgesses que aborden la visita de medicina general des d’una visió holistica i integrativa i desenvolupen els tractaments anteriorment esmentats a la nostra consulta de medicina integrativa i holística de Barcelona.

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Padma Solanas

Dra. Padma Solanas

Assumpta Mestre

Assumpta Mestre

Demana una primera visita

O sol·licita informació i t’orientarem en quin dels serveis que oferim al Centre de Medicina Biològica pot donar resposta a les teves necessitats actuals i expectatives. 

T’acompanyarem en el procés de millorar la qualitat de vida d’una manera integral i respectuosa.