Electroacupuntura de Voll (EAV)

Què és l’Electroacupuntura de Voll (EAV)?

L’Electroacupuntura de Voll (EAV) és un mètode de diagnòstic mèdic que combina elements de disciplines com l’acupuntura xinesa, l’homeopatia, l’al·lopatia o medicina convencional i la medicina ortomolecular.

Parteix d’una visió integral de l’organisme i consisteix a mesurar la resistència elèctrica de certs punts sobre la pell (els anomenats punts d’acupuntura que estan situats al llarg dels diferents meridians), en els quals es pot veure reflectit l’estat general dels diferents òrgans i sistemes (circulatori, endocrí, digestiu, entre altres).

Gràcies a la mesura, es pot completar el diagnòstic i definir la teràpia que es prescriurà, recomanant el tractament correcte i reconeixent aquell tractament que el pacient no tolera.

Al nostre Centre de Medicina Biològica de Barcelona utilitzem l’Electroacupuntura de Voll per a diagnosticar:

Camps interferents, siguin dents o tractaments dentals, cicatrius o inflamacions. - Intoleràncies alimentàries i al·lèrgies.
Candidiasi, parasitosi i altres disbiosis intestinals.
Virus.
Afectació per geopaties i CEMs artificials (camps electromagnètics).
Dèficits de vitamines, aminoàcids, oligoelements, àcids grassos, entre altres.

Com funciona el diagnòstic amb Electroacupuntura de Voll (EAV)
des de l'òptica de la medicina integrativa?

Es tracta d’un mètode de diagnòstic mèdic indolor, net i ràpid. Preventiu i natural. Indicat també per a nens.

L’Electroacupuntura de Voll consisteix a mesurar la resistència elèctrica d’uns punts de la pell mitjançant un elèctrode que el metge manipula.

Aquests punts són els anomenats punts d’acupuntura que estan situats al llarg dels diferents meridians descrits pels antics metges xinesos.

Els meridians són línies de fluid energètic que presenten un particular comportament elèctric, diferent de la resta de la pell.

La mesura efectuada es duu a terme a través del circuit elèctric que es forma entre l’elèctrode passiu que sosté el pacient a una de les seves mans i el mateix aparell de Voll (EAV), per mitjà de l’elèctrode actiu que manipula el metge.

A més, la màquina incorpora un tipus de ‘rusc’, on es col·loquen els diferents medicaments que, o bé influiran en el resultat de la mesura (i, per tant, seran utilitzats com a diagnòstic), o bé seran utilitzats en la teràpia en si.

El resultat de la mesura es llegeix en una escala, subdividida en 100 unitats, incorporada a totes les màquines d’Electroacupuntura de Voll, com un amperímetre modificat.

Segons sigui el comportament de l’agulla, el valor de la mesura i el medicament emprat en fer el test, es pot aconseguir un diagnòstic altament precís.

Preguntes freqüents sobre l’Electroacupuntura de Voll, mètode de diagnòstic mèdic utilitzat a la nostra consulta de Barcelona:

L’electroacupuntura xinesa, consistent en l’estimulació elèctrica de les agulles inserides en els diferents punts d’acupuntura amb finalitats exclusivament terapèutiques. L’electroacupuntura xinesa no pot ser emprada per a diagnosticar.

Va ser el metge alemany Reinhold Voll el creador i principal promotor i difusor a escala mundial d’aquest mètode.

Aquest mètode diagnòstic mesura l’estat energètic dels meridians i identifica si en algun d’ells (i, per tant, en l’òrgan vinculat), existeix un desequilibri energètic.

També mesura la resposta positiva o negativa que tindrà l’organisme davant un medicament o suplement concret.

La mesura permet veure reflectit l’estat general dels diferents òrgans i sistemes: circulatori, endocrí, digestiu, entre altres.

Serveix per a completar el diagnòstic i definir la teràpia que es prescriurà, recomanant el tractament correcte i reconeixent aquell tractament que el pacient no tolera.

El primer que fem en una vista mèdica al nostre Centre de Barcelona és una bona història clínica escoltant què li ocorre a la persona i què espera. És probable que també fem una exploració física.

Amb aquesta primera part de diagnòstic ja podem tenir una hipòtesi diagnòstica que acabarem de confirmar mitjançant la mesura amb electroacupuntura de Voll.

La Dra. Montserrat Noguera, la Dra. Padma Solanas i la Dra. Assumpta Mestre són les metgesses que aborden la visita de medicina general utilitzant l’electroacupuntura de Voll com a mètode de diagnòstic mèdic.

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Montserrat Noguera

Dra. Padma Solanas

Dra. Padma Solanas

Assumpta Mestre

Assumpta Mestre

Demana una primera visita

O sol·licita informació i t’orientarem en quin dels serveis que oferim al Centre de Medicina Biològica pot donar resposta a les teves necessitats actuals i expectatives. 

T’acompanyarem en el procés de millorar la qualitat de vida d’una manera integral i respectuosa.