Com corregir la postura de l'esquena per a alleujar dolors

Com corregir la postura de l’esquena per a alleujar dolors

Com corregir la postura de l'esquena per a alleujar dolors d'esquena de cervicals de lumbars d'espatlles al maluc

Molt probablement has arribat a aquest article buscant consells per a millorar o corregir la postura i així poder alleujar dolors d’esquena.

Existeixen infinitat d’articles en la xarxa que exposen consells per a corregir la postura corporal, exercicis per a alleujar i prevenir dolors d’esquena, recomanacions per a mantenir la columna sana, entre altres.

En aquest article volem anar més enllà, volem aportar-te una visió holística i global d’aquest tipus de dolors d’esquena, espatlles, maluc, coll, cervicals, entre altres; amb la finalitat d’identificar la veritable arrel del problema i tractar-la per a poder erradicar el dolor.

Has pensat alguna vegada que aquest dolor que sents, per exemple, en un punt concret de l'esquena pot ser causat per una altra banda del teu cos molt allunyada del punt de dolor?

Índex de continguts

Entenent el cos humà en la seva globalitat

El cos humà obeeix a una sèrie de normes establertes per a la seva pròpia supervivència: intenta viure en un estat de “no dolor”, economitzant l’energia a fi de preservar un equilibri confortable.

En aquest intent de viure en el “no dolor”, ens enfrontem constantment als reptes que la vida ens va proposant, i no sols, des d’un punt de vista físic, també psicològic, mental i emocional.

Tots aquests reptes sumats a les reaccions conscients i inconscients que tenim ens dirigeixen cap a un cúmul de tensions.

Quan l'ésser humà presenta un desordre en qualsevol dels plans (mental, emocional o psicològic), es genera un procés de somatizació: baixada de defenses, dolors articulars i/o musculars, cefalees, etc.

La resposta del cos als reptes que la vida ens va proposant comporta una gran despesa energètica.

A això se sumen els moviments físics compensatoris que fem de manera conscient o inconscient per a evitar o disminuir en la mesura que sigui possible el dolor d’esquena, cervicals, lumbars, entre altres.

Com identificar l'origen del dolor per a corregir la postura de l'esquena

El nostre organisme dona resposta als reptes que la vida ens proposa i realitza els moviments físics compensatoris a través de la relació múscul-esquelètica i sistema de fàscies.

La relació múscul-esquelètica és una sèrie de músculs que estan units entre si, com si d’una cadena es tractés que ens ajuda a mantenir la postura del nostre cos.

Quan un múscul realitza una acció o resposta, el múscul que està immediatament al costat i connectat, realitza una altra acció, i així, successivament, amb tots els músculs de la cadena.

Busquet explica que en els circuits anatòmics s’integren músculs i fàscies, que gestionen l’estàtica, la dinàmica i les seves compensacions.

Una activitat permanent de qualsevol estructura, en una mateixa posició, tensionarà la cadena involucrada i començarà a activar altres cadenes per a compensar i així, evitar el dolor.

Per exemple, una persona treballant una jornada laboral davant d’un ordinador està molt temps en una mateixa posició, fet que tensiona el cos.

El seu cos, per a evitar el dolor que li origina la postura invariable, corregeix la postura de l’esquena però tensiona el coll i la lumbar tractant de mantenir una postura confortable.

Seguint aquest exemple, la persona acudiria a consulta per tensió i dolor en coll i zona lumbar.

Si a consulta tractem aquests punts de dolor (coll i lumbars) sense atendre el que està originant realment el problema (postura poc ergonòmica i immòbil durant molt de temps), el dolor al coll i zona lumbar reapareixerà.

Les fàscies, la nostra segona pell

Si el nostre organisme hagués de mantenir la postura només amb el sistema muscular, suposaria una enorme despesa energètica. Per a regular aquesta despesa energètica, existeixen les fàscies.

Les fàscies són un teixit connectiu que es constitueix de manera ininterrompuda des del crani fins als peus. Són com una segona pell i la seva funció és sostenir, suportar, esmorteir, protegir, etc.

Músculs, tendons, vasos sanguinis, vísceres, nervis i ossos estan embolicats per les fàscies. Significa que tot l’organisme està interconnectat per elles.

Segons determinats estudis, les fàscies semblen estar implicades en el manteniment postural.

En la postura ha de prevaler-se una mínima tensió en les estructures, màxima eficàcia amb una mínima despesa d’energia.


Per exemple, una persona mirant un mòbil o telèfon intel·ligent durant moltes hores seguides, manté el seu cos immòbil i en una mateixa postura poc ergonòmica i saludable.

Com a conseqüència al manteniment d’aquesta postura, les fàscies fan una retracció i comprimeixen internament tot el que emboliquen (músculs, tendons, vasos sanguinis, vísceres, nervis i ossos) generant punts de dolor en diferents parts del cos.

En aquest cas, el tractament no és intervenir el múscul o els punts de dolor únicament, sinó també tractar les fàscies.

Les fàscies, la nostra protecció i suport

Les fascies també presenten una certa elasticitat per a suportar les pressions i ajuden a la musculatura en els grans esforços per a no arribar fàcilment al llindar de tolerància i fractura (trencament fibril·lar o muscular, entre altres lesions).

Per exemple, quan el cos fa grans esforços mantinguts en el temps, esports de competició o càrregues importants de pes; les fàscies suporten i esmorteeixen aquest gran esforç i eviten el trencament.

En resum, les fàscies són com un vestit dens, de sustentació, que protegeix el nostre cos i totes les seves estructures.

Cicatrius i fàscies, quins problemes poden originar

Algunes patologies que sofrim a nivell de fàscies, tenen a veure amb cicatrius que poden provocar trastorns secundaris a patologies pròximes.

Per exemple, un trencament muscular pot generar un problema articular:

Imagina una persona que hagi tingut un trencament de fibres en el bessó (això afecta a la fàscia d’aquesta zona), en caminar sent dolor al bessó. El seu cos, que intenta viure en un estat de “no dolor”, compensa la postura per a evitar aquest dolor.

La mala postura en caminar per a evitar el dolor al bessó és el que genera dolor en altres articulacions (per exemple, el genoll). Així és com una petita lesió pot desembocar en altres lesions o trastorns.

En consulta és important tenir una visió holística d'aquests casos i tractar l'arrel principal del problema, per a eliminar el dolor i les conseqüències que aquest genera.
corregir dolores en piernas, rodillas o tobillos, tratamiento de las fascias

Aquest problema també és molt freqüent quan una persona pateix una fractura i està un temps immobilitzada. Quan recupera el moviment, en moltes ocasions la persona sent dolor en algun punt llunyà a aquesta fractura.

Això succeeix perquè durant la immobilització poden aparèixer adherències. Aquestes realitzen un punt de fixació, en major o menor mesura, que afecta una cadena miofascial i poden provocar una patologia en un altre punt llunyà a aquesta fractura.

En tots aquests casos la lesió primària és la causa del problema, les secundàries són la conseqüència de la primària.

La nostra responsabilitat com a fisioterapeutes i osteòpates és observar des d'una visió holística a l'organisme i reconèixer què origina el dolor (causes) i les conseqüències que aquestes provoquen.

Identificant la causa de problemes i dolor en cervicals

Les cervicals i l’articulació temporo-mandibular (ATM) (formada per la part superior de la mandíbula i l’os temporal del crani) estan íntimament lligades a través de la musculatura, fàscies, nervis i vascularització.

Determinats estudis demostren que la posició de cap i coll, incideixen en trastorns de la ATM.

Un exemple que veiem molt sovint és el de persones que pateixen estrès o problemes relacionats: aquesta tensió acumulada provoca que tanquin la boca apretant les dents.

Aquesta tensió a la zona de la mandíbula arriba a les primeres cervicals i aquestes es bloquegen per a no sentir dolor. Aquest bloqueig pot passar a les cervicals inferiors i descendir fins a les lumbars.

Aquest és un altre clar exemple que ens demostra que tensió en musculatura mastegadora i del coll, una mala oclusió o falta de peces dentals, poden donar problemes en les primeres cervicals, i descendir amb bloquejos cap a les lumbars.

Identificant la possible causa de problemes i dolor en lumbars

A vegades es presenten lumbàlgies que semblen tenir un origen mecànic (els pacients expliquen que la lumbàlgia ha estat provocada per un mal gest o per una sobrecàrrega), però realitzant un estudi holístic veiem realment que tenen un problema visceral, com a lesió primària; que està generant la lumbàlgia, com a lesió secundària.

Això succeeix ja que existeix una clara relació entre les zones lumbar i visceral, a través dels teixits que s’encarreguen que les vísceres (fetge, còlon, etc.) estiguin sempre estables i en un mateix lloc.

Un problema nutricional, o d’estrès, o de vísceres inflamades, provoca restrenyiment i retraccions viscerals. Per a disminuir les pressions internes i el dolor en les vísceres, la columna lumbar es lordosa (es corba) més, augmentant la tensió de les cadenes miofasciales i provocant dolor en tota la zona lumbar.

Si no tractem la lesió primària (problema visceral), no eliminem la lesió secundària (dolor en la zona lumbar).

En aquest cas, el tractament es realitza en diafragma, abdomen, pelvis menor i les cadenes miofacials antero-posteriors afectades.

Com corregir la postura de l'esquena i espatlles per a evitar dolor i lesions

Tal com hem pogut veure al llarg de l’article, en el nostre Centre de medicina biològica i integrativa de Barcelona abordem aquest tipus de dolors d’esquena, cervicals, lumbars, espatlles, coll, etc. des d’una visió holística i global.

Quan un pacient arriba a consulta amb una patologia que causa dolor i/o malestar en el cos, tal com problemes posturals, musculars i articulars, des de l’osteopatia, fisioteràpia o reeducació postural global i analítica (RPG) el primer que realitzem és un estudi detallat a escala global i analítica, dissenyant un tractament que ajudi a comprendre i solucionar les causes reals que està originant el dolor.

És per aquest motiu, que les primeres preguntes que fem en consulta són: Què t’ocorre?, des de quan? I molt important per al diagnòstic: de què treballes?

Aquesta informació ens permet veure què pot estar originant el dolor i indagar per a conèixer més i arribar a la causa real.

Una vegada identificada, dissenyem un tractament personalitzat combinant diferents tècniques i disciplines, per exemple, osteopatia, fisioteràpia, reeducació postural global i analítica (RPG) acupuntura, teràpia neural, entre altres.

A cada sessió revisem el pla de tractament segons la resposta del pacient a les diferents intervencions.

Concebent el cos com un tot, amb relació entre tots els seus plans (mental, emocional o psicològic), que intenta viure en un estat de "no dolor” és molt més fàcil comprendre i solucionar les causes reals que està originant el dolor aconseguint que no torni a aparèixer.

Com hem pogut observar en aquest article, molts dels dolors d’esquena, cervicals, lumbars, espatlles, coll, etc. tenen un origen en postures poc ergonòmiques o invariables.

No sols serà necessari tractar el dolor, sinó també allò que ho està causant, per això, en el següent article et donarem una sèrie de pautes perquè puguis parar esment a la teva postura general, corregir la postura de l’esquena, podent optimitzar el funcionament del teu cos i evitar lesions, així com conservar el teu nivell de salut i benestar.

Article escrit per:

Manel López Domínguez
Manel López Domínguez

Fisioterapeuta, osteòpata. RPG, diplomat Sohier.

Noemí Sánchez Hernández
Noemí Sánchez Hernández

Fisioterapeuta. Acupuntura.

Bibliografia:

Articles relacionats
Deixa un comentari

Your email address will not be published.Required fields are marked *