Posturologia

El cos humà mai no roman immòbil, ni tan sols quan estem quiets. Constantment, es troba oscil·lant, a fi i efecte de mantenir la bipedestació, que aconsegueix mitjançant el to muscular. És imprescindible que aquesta oscil·lació mantingui el centre de gravetat dins del polígon de sustentació; altrament cauríem.

posturologiaEns mantenim drets gràcies a que el cos està constantment recopilant informació sensitiva, processant-la i oferint una resposta. Els estímuls, tant interns como externs, són captats per receptors sensitius que formen part o estan connectats al nostre sistema nerviós; el cervell integra aquesta informació i la tradueix en forma de resposta biomecànica, a través del nostre sistema locomotor (modificant el to muscular).

La postura corporal és el resultat de l’adaptació que efectua el nostre cos als estímuls tant externs com interns, tot intentant consumir el mínim d’energia. Per tal de garantir que el cos s’equilibri amb un mínim consum energètic és imprescindible que el sistema nerviós funcioni correctament. Són diversos els factors, i de distinta naturalesa, que, si no són compensats correctament pel mateix cos, poden comportar un equilibri defectuós i, per tant, una excessiva despesa energètica. Alguns d’aquests factors són:

  • funcionament de la vista, tant pel que fa a la visió com a la mecànica dels propis ulls
  • oclusió mandibular
  • cicatrius
  • tensions de les fàscies
  • aparell locomotor
  • oïda com a sistema de l’equilibri
  • peus
  • columna vertebral

L’existència d’un problema postural es pot traduir en manifestacions molt diverses. No només s’exterioritzen en forma de dolor, sinó que poden haver-hi altres símptomes, com ara cansament, cefalees, migranyes, dificultats per a concentrar-se als estudis, colon irritable o desgast articular.

Mitjançant la posturologia podem saber amb força exactitud quina és la zona corporal que impedeix la fisiologia normal de la persona en bipedestación. Ens permet, així doncs, diagnosticar el tipus de trastorn existent i decidir quin és el millor tractament per a cada cas.