Mesoteràpia corporal

mesoterapia
La mesoteràpia corporal es fa servir en casos d’obesitat localitzada. Consisteix a realitzar infiltracions de medicaments homeopàtics, que resulten ser molt útils i eficaços tant pel que fa a la mobilització dels tòxics emmagatzemats al teixit greixós, com del propi greix, ajudant així a reduir-lo. Al mateix temps, millora notablement l’estat general de salut de la persona.