Dr. Hauschka

La cosmètica del Dr. Hauschka es va començar a comercialitzar el 1.967 com a una “cosmètica curativa”, donat que es va originar al laboratori farmacèutic homeopàtic de la casa WALA, fundada pel propi Dr. Hauschka. La “cosmètica curativa” no pretenia curar les malalties de la pell amb aquests preparats, sinó més aviat suplir les seves mancances o febleses tot restablint la seva harmonia i normalitat. En la preparació de les fórmules, els metges, farmacèutics i cosmetòlegs eren conscients de l’important paper regulador i transmissor de la pell en relació amb el conjunt de l’organisme humà.
La pell reflecteix l’interior de la persona, al mateix temps que reacciona amb enorme sensibilitat davant dels estímuls cada cop més agressius de l’entorn. Cal tan sols esmentar la creixent contaminació de l’aire i de l’aigua, la llum solar cada cop més nociva degut a la destrucció de la capa d’ozó, els aliments desnaturalitzats, així com les càrregues psíquiques i emocionals derivades del constant tràfec de la vida moderna i l’estrès laboral.
Per tot això, la cosmètica del Dr. Hauschka té més actualitat que mai, tant pel que fa al seu principi terapèutic com per la seva qualitat biològica. Protegint i reforçant la pell, vivificant-la i ajudant a la seva regeneració dels teixits, ens acompanya a través de les diferents edats. Aquesta cosmètica no persegueix obtenir efectes cridaners superficials i tampoc genera dependència de cap mena. Totes les classes de pell aprenen, pas a pas, a esdevenir pells sanes.
Totes les cures corporals de la pell i de la bellesa són ‘cosmètica’ en el sentit ampli i originari del terme kosmein, que en grec significa ‘ordenar’ i ‘harmonitzar’; amb la qual cosa ja se’ns indica el camí a seguir en la cura de la pell: mantenir o restablir un ordre harmònic.