Bioressonància

Mitjançant la bioresonància podem, primerament, registrar els patrons de freqüències interferents, transformar-los després en patrons de freqüències terapèutiques i, per últim, retornar-los al pacient. D’aquesta forma alliberem i eliminem la informació de les substàncies nocives i l’organisme pot recuperar la seva capacitat d’autoregulació.

Perquè l’aplicació terapèutica de la bioresonància sigui eficient, cal procurar:

  • no prendre cafè ni substàncies estimulants unes hores abans de la sessió.
  • no tenir l’estómac massa ple, ni tampoc anar en dejú a la sessió.
  • beure abundant aigua mineral després de la sessió i durant les 24 hores posteriors a la sessió de tractament.
  • prendre’s un descans després de la sessió, sempre que sigui possible.

Cal tenir en compte que, en algunes ocasions, el pacient se sentirà més cansat després d’una sessió terapèutica de bioressonància, la qual cosa significarà una major eliminació de tòxics. Aquests símptomes solen remetre abans de 48 hores, millorant notablement després. En qualsevol cas, és important notificar qualsevol reacció al terapeuta.